MSPP ap mande popilasyon an rete vijilan pou n anpeche maladi gratèl la gaye nan peyi a.