MSPP ap fè tout popilasyon an konnen rezo laboratwa sante piblik la rive detekte 2 nouvo varyan kowonaviris nan peyi a ki se #Delta ak #MU