Bilan Vaksinasyon COVID-19 soti jounen 11 pou rive 19 novanm 2021 an nan peyi Dayiti