Bilan Vaksinasyon COVID-19 pou jounen 5 janvye 2022 a nan peyi Dayiti