BILAN VAKSINASYON COVI1 pou rive 8 au 9 septanm 2021