Bilan Vaksinasyon COVID-19 jounen 8 oktòb pou rive 10 oktòb 2021 an nan