Bilan Vaksinasyon COVI1 jounen 21 septanm pou rive 2 oktob 2021