BILAN VAKSINASYON COVI1 nan dat 18 a 21 septanm 2021