Bilan Vaksinasyon COVID-19 jounen 23 Dawout 2021 an nan peyi Dayiti.