Bilan epidemyoloji nouvo kowonaviris nan peyi Dayiti nan dat 9 oktob 2021