Bilan epidemyoloji nouvo kowonaviris nan peyi Dayiti nan dat 3 oktob 2021