Bilan epidemyoloji nouvo kowonaviris nan peyi Dayiti nan dat 25 oktob 2021