Bilan epidemyoloji nouvo kowonaviris nan peyi Dayiti nan dat 24 oktob 2021