Bilan epidemyoloji nouvo kowonaviris nan peyi Dayiti nan dat 20 oktob 2021