Bilan epidemyoloji nouvo kowonaviris nan peyi Dayiti nan dat 18 oktob 2021