Bilan epidemyoloji nouvo kowonaviris nan peyi Dayiti nan dat 17 oktob 2021