Bilan epidemyoloji nouvo kowonaviris nan peyi Dayiti nan dat 16 oktob 2021