Bilan epidemyoloji nouvo kowonaviris nan peyi Dayiti nan dat 15 oktob 2021