Bilan epidemyoloji nouvo kowonaviris nan peyi Dayiti nan dat 11 oktob 2021