40 nouvo ka konfime ak kat (4) moun anplis mouri anba COVID-19 nan dat 15 Jiyè 2021 an nan peyi Dayiti.